Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Värde & pris

2007/06/04

stadsmyller2Något som bara tycks bli ovanligare i dagens samhälle är förmågan skilja mellan värde och pris. Alltså, förmågan att värdesätta saker och ting utan att prissätta dem. Och då inte bara prissätta i betydelsen kronor och ören, utan över huvud taget att spalta upp företeelser och upplevelser i kredit och debet, plus och minus, där varje beslut måste passera ett filter av nyttotänkande för att äga giltighet, både i egna och andras ögon.

Detta är inte helt lätt. Pristänkandet genomsyrar våra liv, vårt språk och hela sättet att tänka. Allt ska vara ”resultatinriktat”, man ska alltid ”få ut något”, man ska ”nätverka” istället för att umgås osv. Det är mer eller mindre tabu att göra någonting utan en produktiv baktanke, och har man ingen så får man hitta på en, för alla handlingar ska tjäna samhällsmaskinen.

Det kan med andra ord vara direkt svårt att värdesätta världen vi lever i utan att prissätta den, för det är inte meningen att vi ska ha den urskiljningsförmågan, det är ingenting som uppmuntras. Och om man inte kan se ett värde utan ett pris, då är det väldigt lätt hänt att hela existensen framstår som värdelös. Men prissättningen tillför inte ett värde till någonting annars värdelöst, utan det är prissättningen som begränsar det omätbara värde allt redan har i sig självt. Det beskär livet, förminskar det, plattar ut det, gör det omänskligt.

Ökenrygg1Det finns dock ett språkligt samband mellan pris och värde som talar mot ekonomismen, och för någonting annat. När vi säger att vi värdesätter någonting, så är det underförstått att detta är i grunden positivt och i sig självt nog. Säger man å andra sidan att någonting har ett pris, så väcker det helt andra associationer. Detta språkliga förhållande återspeglar någonting inom oss, en vetskap om att någonting är fundamentalt fel i ett samhälle där allt är till salu, där marknaden styr.

Om man t ex säger att man värdesätter någons vänskap så menar man inte att man saluför den. I detta går en gräns mellan människa och maskin.